About Us

1614661744690-1
_pitching เวทีกลาง_09
2020-11-08_cr
รับวุฒิบัตร NEC Stand Up_201003_5
123307666_3157135787725062_6831641104751190022_o
118346786_114203303738194_1071086634756271416_o – Copy
118773732_119684149856776_8088013849803359717_o – Copy
118332899_114202583738266_3282643936726734923_o – Copy
previous arrow
next arrow

About Us

“Whale-ness Application” คือ “ผู้ช่วยด้านสุขภาพส่วนบุคคล” ที่จะช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพของเรา, วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ , คอยให้คำแนะนำในการใช้ชีวิต และนำเสนอช่องทางในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมให้กับเรา

กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งของเรามองเห็นปัญหาสำคัญร่วมกัน นั่นก็คือ “ปัญหาด้านสุขภาพ” … ปัญหาที่พวกเราไม่อยากเจอ และไม่อยากให้คนที่เรารักต้องเจอเช่นกัน ไม่ว่าเทคโนโลยีการรักษาโรคจะพัฒนาดีขึ้นมากเท่าไหร่ แต่การรักษา ก็เป็นแค่ “การแก้ไข” หลังจากเกิดปัญหาขึ้นแล้ว มันย่อมต้องดีกว่าแน่ ๆ หากเราสามารถหาทางป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเหล่านั้นให้กับเราได้ก่อน

เราได้ผ่านโครงการบ่มเพาะต่าง ๆ จากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความน่าสนใจของแนวคิดของบริษัทเราได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญ ยังเป็นการช่วยเพิ่มเครือข่าย และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับเราอีกด้วย

โดยล่าสุด เราได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA เป็นเงินทุนผ่านโครงการ Social Innovation มูลค่า 900,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยผลักดันให้ Whale-ness Application เกิดขึ้นจริง และสร้างประโยชน์ให้กับคนในวงกว้างได้เร็วที่สุดด้วย


Our Team


Our Goal

เราหวังที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนของเรารู้และเข้าใจถึงสถานะทางด้านสุขภาพของตัวเอง, สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม และดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้สังคมของเราเป็นสังคมที่เข้มแข็ง อันเนื่องมาจากการที่ประชาชนของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นรากฐานนั่นเอง


Supported by